<
 

Om doeltreffend te blijven wil uw bedrijf in een hoger tempo veranderingen doorvoeren.

Het beter benutten en inzetten van menselijke talenten is hierbij vitaal

Over de Brug, Interim-management is opgericht om in te springen bij bedrijven wanneer deze tijdelijk een (verander)manager nodig hebben.
Over de Brug staat voor veelzijdigheid, grote mobiliteit en onafhankelijkheid. Ik ben hierdoor in staat om te werken met volle aandacht voor de belangen en wensen van de opdrachtgever

Het is mijn ambitie om van dienst te zijn bij het realiseren van doelen door het optimaal inzetten van menselijke hulpbronnen. Tijdelijke inzet van extern management is gebaseerd op vertrouwen en geloofwaardigheid.

Mijn competentie berust op een langjarige ervaring met het management van mensen en hun werk. Indien nodig kan ik in mijn omgeving beschikken over aanvullende deskundigheid.

Door praktijkervaring in managementfuncties en door managementadvisering en projectleiding heb ik geleerd goede analyses te maken, nieuwe scenario's te ontwerpen en oplossingen te vinden.

Mijn contacten en ervaring in een aantal Europese landen en in de Verenigde Staten kunnen van pas komen in een tijd waarin bedrijven steeds meer internationaal willen en moeten opereren.
Mijn ambitie is ook nadrukkelijk om internationaal te werken.

"De brug" staat voor communicatie en verandering. Ik nodig u uit om te praten over de vraagstukken die u opgelost of de projecten die u gerealiseerd wilt hebben.
Mijn deskundigheid strekt zich uit tot:

  • Strategische heroriŽntatie in industrie, overheid en gezondheidszorg
  • Het herontwerpen van functies organisatiestructuren en het aanpassen van de personeelsformatie
  • Doorvoeren van vernieuwingen in bedrijfsprocessen (balanced scorecard)
  • Inrichten van een shared service center
  • Het ontwikkelen en toepassen van op competenties gericht personeelsmanagement
  • In- en externe mobiliteit van medewerkers
  • Het vitaliseren van arbeidsverhoudingen en het bewerkstelligen van enthousiasme in de organisatie

Ik maak graag een afspraak om eens met u te kijken naar de vraagstukken in uw bedrijf. We kunnen dan nagaan waarmee ik u van dienst kan zijn.

 

Adres:
Groenendaal 55
9722 CP Groningen

Telefoon: 
+31-(0)651516294

Mail s.r.rolf@overdebrug.nl

KvK: 02069015