CURRICULUM VITAE  BERT ROLF

Naam:         Rolf
Voornaam:   Bert                                                               
Voorletters:  S.R. (Swibertus Rudolphus)
Geboren:      27 juni 1946 te Groningen

Adres:         Groenendaal 55, 9722 CP Groningen
Telefoon:     06-51516294
E-mail:         s.r.rolf@overdebrug.nl
Website:      www.overdebrug.nl

 
Met succes uitgevoerde interim-management opdrachten

2005  Nederlandse Basketball Bond, procesmanager
Procesmanager bij de bestuurlijke herinrichting van de samenwerking tussen de Nederlandse Basketbalbond (NBB) en de Federatie Eredivisie Basketball (FEB) 

2004 Thuiszorg De Friese Wouden (2000 medewerkers), projectmanager reorganisatie
Met directie en management team een strategische heroriŽntatie tot stand gebracht.
De ondersteunende diensten FinanciŽn, ICT, Facilitair, P&O, PR & Communicatie omgevormd tot een vraaggericht Servicebureau en afgeslankt van 60 tot 30 fte.
Daarna oplossingen gevonden voor 33 van de 51 boventallig geworden medewerkers.
Structurele bezuiniging van  Ä 1,2 mio gerealiseerd en een perspectief ontwikkeld op vernieuwing van organisatie en dienstverlening (inkoop, marketing/verkoop, productinnovatie)

2003/04 Kulczyk Tradex Sp. z o.o.  Poznan, Polen (300 medewerkers), directieadviseur
De onderneming is importeur en distributeur van VW, Audi en Porsche.
De invoering van nieuwe managementconcepten en van personeelsmanagement op gang gebracht. Resultaten omvatten: een uitgebreide situatieanalyse, de uitvoering van het
HR plan 04-06, het aantrekken van lokale adviesbureaus, het coachen van de managers in het eerste echelon.
Plannen uitgewerkt voor een noodzakelijk geworden kostenreductie van 10% en voor het stroomlijnen van de organisatiestructuur.

2002/03 AVEBE b.a. Voedingsmiddelenindustrie, interim manager
Werkmaatschappij Zetmeel (Starch Company, 800 medewerkers, Europa en China)
Als lid van het management team HR-verantwoordelijk voor het verbeteren van het bedrijfsresultaat.
Gerealiseerd door het herontwerpen van organisatiestructuur en bedrijfsprocessen tot een efficiŽnte supply chain en door vermindering van het aantal arbeidsplaatsen met 80fte.
Andere resultaten waren het zich eigen maken van een op performance gerichte stijl van leiderschap door het productiekader en de herbezetting van operatorfuncties in de aardappelzetmeelfabrieken.

2002      GGD Zuidoost Drenthe, troubleshooter
In de aanloopfase naar een fusie tot GGD Drenthe diverse problemen tot een oplossing
gebracht, zoals vijf slepende WAO dossiers en verschillende uit eerdere fusies overgebleven belonings- en pensioengeschillen.

2001      Gemeente Loppersum, adviseur Gemeentesecretaris en Managementteam
Introductie en ontwikkeling van het concept van integrale dienstverlening vanuit een meer externe oriŽntatie.
Gesprekken, bijeenkomsten en presentaties met management team, B&W, Gemeenteraad en personeel.

2001      Gemeente Groningen, Dienst OCSW, interim Hoofd P&O
Kwaliteitsverbetering van integrale managementprocessen
Een betere afstemming van (meer) professionele P&O bijdragen op de
managementbehoefte.

2000      Nederlandse Luchtvaart Autoriteit (voorheen RLD), onderzoeker/adviseur
Cultuuronderzoek en analyse uitgevoerd bij externe stakeholders: secretaris-generaal VWS, directies KLM,  en Luchtverkeersleiding Nederland, Provincie Noord-Holland en diverse belangengroeperingen.
Hiermee zijn de inzichten en opties in kaart gebracht over de positie en het toekomstig functioneren van de NLA na de Bijlmerramp en haar nasleep.

2000      Gemeente Emmen, Dienst Publiekscontacten en Facilitaire Ondersteuning,
 interim Hoofd P&O
Personele functies omgevormd tot een nieuwe unit met 26 medewerkers:
Servicebureau Personeelszaken.
Verbeteren van het niveau van de dienstverlening, verbeteren van de afstemming
met de vraag van bestuur en bedrijf, versterken van de professionele identiteit en
de handelingsbekwaamheid van de medewerkers.

Eerdere werkervaring
97-00     Managementcentrum ATOL, adviseur/trainer
Adviseren en uitvoeren van trajecten van organisatieontwikkeling.
Coachen en trainen van managers bij bedrijven in diverse sectoren in Nederland en Duitsland.
Ontwikkelen en verzorgen van managementtrainingsprogrammaís.

94-99     Erasmus Seminar in International Human Resource Management
Opdrachtgever en (eerste drie jaar) projectmanager van interactief programma van een week, ontwikkeld en georganiseerd voor uiteindelijk 140 deelnemers uit 10 verschillende landen.
82-97 Hanzehogeschool Groningen, HTS Leeuwarden, Instituut voor Sociale Wetenschappen
Docent Verandermanagement, Management en Organisatie, Personeelsmanagement aan diverse Nederlandse en Engelstalige programmaís.
78-82  Koninklijke Bedrijven Theodorus Niemeyer BV
Hoofd van de afdeling Personeelszaken van de Levensmiddelenbedrijven.
Lid van het managementteam.

74-78     CoŲp.Condensfabriek Friesland (Friesland Dairy Foods)
Personeelsfunctionaris voor de commerciŽle afdelingen, de technische stafafdelingen,  het hoger personeel en voor de nevenvestigingen in Nederland en Duitsland.
Projectleider van het invoeren in de onderneming van een nieuw systeem van
personeelsbeoordeling en functioneringsgesprekken.

1972      Uitgeverij Wolters‑Noordhoff, Groningen.
Doctoraal onderzoek: het ontwikkelen van een ondernemingspecifiek systeem van
functiewaardering.

Opleiding
St.Maartenscollege, Haren (Gr)
Gymnasium β  

1973      Rijksuniversiteit Groningen
Doctoraal examen Arbeid- en Organisatiesociologie,

2004 Deloitte & Touche Academy
Leergang Interim-management

Diverse cursussen en trainingen:
Bedrijfsorganisatie; Financieel Management; Groeps- en organisatieprocessen;
Functiewaardering; Personeelsbeoordeling; 
Taaltrainingen Duits en Engels (RUG, Oxford University)

Persoonlijke kwaliteiten
Ervaren en succesvol in het oplossen van bedrijfskundige en personele vraagstukken, integer, betrouwbaar, enthousiast, analytisch, vernieuwend, gemakkelijk in het leggen van contacten, sterk in het opzetten en leiden van veranderingsprojecten en Ėprocessen.

Vaardigheid in andere talen dan het Nederlands
Engels: goed in woord en geschrift      
Duits:   spreken goed; schrijven matig
Frans:  basis
Fries:   goed                           

Overige activiteiten en contacten
94-99     Gastdocentschappen aan Universiteiten in Logan (Ut-USA), Flagstaff (AZ-USA) en in San Sebastian (Spanje)
1981      Voorzitter van de stuurgroep bij de fusie van zes MBO opleidingen in Friesland (Friesland College)
68-85     Militaire dienst en verschillende bestuursfuncties in politiek en beroepsonderwijs.
68-69     Preses van het bestuur van de RKSV Albertus Magnus.

Internationale contacten op mijn vakgebied met universiteiten en hogescholen in Duitsland, USA, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zweden, Polen, Hongarije en Spanje.
Boekbesprekingen voor het Journal of Technology Analysis & Strategic Management, Bristol Business School.

December 2005

 

Adres:
Groenendaal 55
9722 CP Groningen

Telefoon: 
+31-(0)651516294

Mail s.r.rolf@overdebrug.nl

KvK:  02069015